Utställningar

The Tender Love of Childhood

Pumphuset

Melina Gabriella Reid, Sverige

Melina Gabriella Reid växte upp i Uppsala men flyttade till Stockholm i trettioårsåldern. Där tog hon tog en examen i fotografi och bildkonst. Reid har ställt ut flera gånger i Stockholm, Hedemora och Uppsala och ser sig inte sig själv som fotograf, utan snarare som konstnär, med kameran som sitt medium. Ett annat medium är fotoboken, och hon gav ut sin första fotobok, "Jordlingar", 2021. Melina Gabriella Reids konst fokuserar på att försöka återknyta människor till naturen och andra jordbor.

The Tender Love of Childhood

Om utställningen

Med den här utställningen vill Melina Gabriella Reid visa den ömsesidiga kärlek som barn och djur får från varandra. När vi blir äldre så bryts ofta den kopplingen, och vi ser djuren genom de tankar vi lärts istället för att se dem med vår själ. I barndomen är vi fördomsfria gentemot dem vi möter, och därför är det naturligt att älska alla individer i alla relationer och behandla dem lika oavsett om det är en hund eller en åsna. Kärnan är densamma. Med den här utställningen skulle Reid vilja få dig att minnas din barndom och fråga dig själv hurdan din relation till andra djur var. Växte du upp med djur? Kände du några djur förutom hundar och katter? Gjorde du åtskillnad på hundar och katter jämfört med kor och grisar? Minns du?