Utställningar

Skogens magi

Juvelen

Jonas Boström, Sverige

Fotografi ses ibland som ett sätt att dokumentera det man ser. Men det behöver inte vara så, fotografi kan vara så mycket mer. Fotografen Jonas Bosträm vill skapa bilder som på ett subtilt sätt får betraktaren att tänka efter, och där den första tanken inte behöver vara samma som den andra eller tredje. Boströms mål är att skapa bilder som gör åskådaren nyfiken och full av frågor, men alltid med ett sinne för humor.

Jonas Boström bor i Uppsala och har fotograferat i hela sitt liv. Han är delvis självlärd, men har även studerat fotografi vid Högskolan för konst och design, Göteborgs Universitet.


Skogens magi

Om utställningen

Generationer av barn har upptäckt skogens alla vinklar och vrår och den har varit en plats för både lek och allvar där barn har lärt sig mycket om naturen och vad som finns där mellan träden. Barndomens kunskaper kan dock många gånger gå förlorad när man blir äldre. I vuxen ålder är det många som hastar sig igenom skogen, om man över huvud taget går in i den, utan att verkligen ta sig tid att upptäcka den. Gör man det har man chansen att se sådant som man normalt missar.

Utställningen Skogens magi handlar om att visa upp barndomens skog, att det fortfarande finns gömda skatter bakom stenar och träd. Att det som bland andra John Bauer och Astrid Lindgren visade upp fortfarande finns där om man bara tittar noga. Fotografen Jonas Boström hoppas att kunna fånga betraktarnas uppmärksamhet och få dem att se på naturen på ett annat sätt vid nästa besök i skogen. För bara vi tar oss tid att upptäcka den är skogen en magisk plats!