Utställningar 2022

Håll vinden

Magasin X

Patricia Krivanek, Malaysia

Patricia Krivanek är en kanadensisk-mexikansk fotograf och tvåbarnsmamma bosatt i Kuala Lumpur, Malaysia. Hon har en bakgrund inom antropologi och humanitär hjälp och har bott och arbetat i över 17 länder. Genom sitt fotografi försöker Krivanek lyfta fram berättelser som talar till den mänskliga upplevelsen med målet att skapa empati och förståelse genom en form av visuell antropologi.

Patricia Krivaneks bilder har ställts ut i ett flertal internationella utställningar inklusive Edition 365 med British Journal of Photography och Exposure Plus Photo i Kuala Lumpur. 2021 valdes ett av hennes fotografier ut som finalist i Kuala Lumpur Photo Awards.

Patricia Krivanek’s images have been exhibited in a number of international exhibitions including Edition 365 with the British Journal of Photography and Exposure Plus Photo in Kuala Lumpur. In 2021, one of her images was selected as a finalist for the Kuala Lumpur Photo Awards.

Håll vinden

Om utställningen

Det finns en flyktig kraft som definierar barndomen. Lika ogripbar som vinden skiljer sig en djup känsla av nyfikenhet barn från vuxna. Ibland är det en lätt bris, ibland en tjutande vind, och det driver barn till att utforska, till att ifrågasätta, till att vara helt närvarande. Men världens magiska mysterier blir mindre magiska när vår nyfikenhet dör, och med det, vårt ohämmade sätt med världen. Håll Vinden är en serie med observationer av interaktioner som Patricia Krivaneks barn har med fenomen runtomkring dem, särskilt naturen. Om människan åter kunde lära sig att hänge sig åt sin nyfikenhet skulle hon kanske kunna behandla världen med samma förundran och respekt som barn gör.