Utställningar 2022

Obemärkta ögonblick

Juvelen

Marie Veran, Kanada

Marie Veran kommer från Frankrike och Kanada, och är både fotograf och psykolog. Får några år sedan bestämde hon sig för att återvända till sin första passion, fotografi. Hennes verk är i grund och botten minimalistiska, svartvita och orienterade mot våra vardagliga omgivningar eftersom hon hoppas på att uppmuntra människor att uppmärksamma estetiken i vårt vardagsliv mer.

Obemärkta ögonblick

Om utställningen

Barndomen är en unik period, med all komplexitet av tillväxt och upptäckt av världen sammanflätad med enkla men ändå meningsfulla händelser. Till en början upplevs allt i nuet, utan fördomar eller förutfattade meningar. Allt eftersom åren går får man mer erfarenhet och analysen blir mer förfinad och mer påverkad av miljön. Och eftersom barn uttrycker sina känslor genom att direkt översätta dem till ansiktsuttryck och kroppsspråk så kan de enkelt avbildas i fotografier.

Utställningen "Obemärkta ögonblick" vill få människor att förstå barn bättre och kanske vara mer medvetna i deras närvaro. Inför många av dessa fotografier måste man verkligen undra "Vad var deras känslor, vad var deras tankar vid det specifika ögonblicket?"