Utställningar 2022

Regard

Nedre Slotts

Anna Grevenitis, USA

Anna Aude Grevenitis är bildkonstnär och kommer ursprungligen från Frankrike. Numera bor hon i Brooklyn, New York, USA. Hon inspireras av vardagslivet och använder sitt hem som en scen och sin egen och andra familjemedlemmars kroppar som karaktärer för att i fotografierna kunna leverera kärnan av vad hon vill uttrycka om familjen och jaget.

Regard

Om utställningen

Anna bjuder in sin dotter som har Downs syndrom till tablåerna genom en serie dubbla självporträtt där de utför vardagliga handlingar i sitt hem. Vid första anblicken verkar hon öppna ett fönster in i deras verklighet men hon bevakar deras integritet genom att använda sin svarsblick i bild efter bild för att ifrågasätta tittarnas avsikter. Eftersom hon tror på den kopplingskraft som en skildring av vardagslivet ger, hoppas Anna Grevenitis att "Regard" ska få publiken att ompröva några av sina antaganden om människor som lever med funktionsnedsättningar och ge ny synlighet till denna underrepresenterade grupp.